DANH MỤC SẢN PHẨM
THÔNG TIN SẢN PHẨM
LG4200 Coffee Mã sản phẩm : LG 4200 Coffee Xuất xứ : Mô tả

Tên sản phẩm   :  LG SHAGGY

Kích thước (m) : 0.8*1.5 ; 1.2*1.6 ; 1.4*2.0 ; 1.6*2.3

Độ dầy                : 30mm

Màu sắc
Đánh giá
SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC
PTA 867 Blue
Chi Tiết
PTA 850 Brown
Chi Tiết
S4100 D.Brown
Chi Tiết
DY700 Chocolate
Chi Tiết